Kathmandu University  
  Home(KU)
Industrial Linkage
Milestones of the dept
Scholarship
Brochure_2017
Virtual Tour of dept
Contact US
 
 
 
People
 
 

 

Academic Staffs:

PART TIME FACULTY

Tirtha maiya shrestha
Ramita B. Bajracharya


 

Visiting Faculty:

Prabhakar R Veerareddy
Shanta Raj Joshi
Jayabir Karmacharya
Sumitra Shrestha

Supporting Staffs:

Atma Ram Neupane
Prem Kumari Poudyal
Pankaj Shrestha
Sanu Thapa Magar (Part-time)

 

 
Copyright ® 2005 ISMS, Kathmandu University