Kathmandu University News

HVAC Lab Installation शिलबन्दी प्रश्तावको सूचना

isms | 27 March, 2019 15:41

काठमाडौं विश्वविद्यालय
शिलबन्दी प्रश्ताव(Quotation)को सूचना
 
यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ साइन्स, Department of Pharmacy को HVAC Lab Installation गर्नु पर्ने हुदा तपशिलमा उल्लेख गरिए अनुसारको कार्य विवरण के कति मूल्यमा गर्न सकिने हो सो को इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म / कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि यो सूचना २०७५।१२।१२ मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि प्रश्ताव पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विश्तिृत कार्य विवरण यसैसाथ संलग्न छ ।
 
रजिष्ट्रार
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे 
 
(आवस्यक कागजातहरु)
रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
सामानहरुको (VAT सहित) मूल्य
नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक ०७४/७५ को कर चुत्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सम्पर्क
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५१००
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
email: procurement@ku.edu.np 
 
 
Job Description

SN

Description

Quantity

I

Modular Room and HVAC Accessories for Laboratory Unit

 

A

Accessories Works

1

Clean Room Door

1 Unit

 

2

Providing & fixing of GI air riser panel

1 Job

 

3

Magnehelic Gauge

2 Units

 

B

Electrical Works

1

Wiring of HVAC

Complete

2

AHU- Control cabinet

2 Units

C

AHU System

1

Double Skin AHU system.

2 Sets

2

Air Cooled Condensing system

2 Sets

3

Heating System

2 Sets

4

Dehumidifying System

2 Sets

 

D

G.S.S. ducting complete

1 Job

1

XPE TOC Slim insulation Cross Linked polyethylene foam

1 Job

2

Supply and Return air VCD, Canvas

1 Job

3

Multi blade box type GI construction damper for AHU.

4 Units

4

Canvas cloth for connection between AHU and ducting.

4 Units

5

Box Housing with Filter

2 Units

6

Canvas Connection

3Units

7

Powder coated perforated supply and Return air grills

10 Units

8

10 micron riser/Bags Filter with Aluminum Frame Flinch/Box type

10 Units

 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb