Kathmandu University News

Total Stationको शिलबन्दी प्रश्तावको सूचना

isms | 27 January, 2019 16:12

काठमाडौं विश्वविद्यालय

शिलबन्दी प्रश्ताव(Quotation)को सूचना


यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ साइन्सको लागि २(दुई) थान Total Station (Set) खरिद गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म / कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि यो सूचना २०७५।१०।१३ मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय खुला रहेको कार्यालय समयभित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि प्रश्ताव पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

रजिष्ट्रार

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे 

 

(आवस्यक कागजातहरु)

रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सामानहरुको (VAT सहित) मूल्य

नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Authorized Dealership प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक ०७४/७५ को कर चुत्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 

सम्पर्क

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे

पो. ब.नं.  ६२५०

फोनः ०११ ४१५१००

फ्याक्सः ०११ ४१५०११

email: procurement@ku.edu.np 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb