Kathmandu University News

बाटो निर्माण कार्य गर्ने बारेको शिलबन्दी कोटेशन आव्हान

isms | 25 January, 2019 13:54

काठमाडौं विश्वविद्यालय
धुलिखेल परिसरभित्रको Silver Jubilee Monument देखि Mess अगाडी सम्म बाटो निर्माण कार्य गर्ने बारेको शिलबन्दी कोटेशन आव्हानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशीत मिति २०७५।१०।११)
 
 
यस विश्वविद्यालय, धुलिखेल परिसरभित्रको, Silver Jubilee Monument देखि Mess अगाडि सम्म बाटाको निर्माण कार्य गर्नको लागि दर्तावाल ईच्छुक निर्माण व्यवसायीहरुबाट तपशिलमा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न गरी मिति २०७५।१०।२५ गते दिनको समय २:०० बजे भित्र विश्वविद्यालयबाट उपलब्ध गरिएको फर्म रित पुर्बक भरि सिलबन्दी कोटेशन दर्ता गर्नु हुन सूचित गरिन्छ ।

रु.५००।–को सक्कल भौचर, पछि फिर्ता नहुनेगरी (Bank: Nepal Investment Bank, Banepa Branch, Account No.: 00501030250009) भरी निवेदन सहित कोटेशन फर्म प्राप्त गर्न सकिने छ । 

कोटेशन स्विकृत वा अस्विकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहने छ ।
 
थप जानकारीको लागी Physical Facilities/CED कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन समेत सुचित गरिन्छ ।


रजिष्ट्रार
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
 

 (आवस्यक कागजातहरु)
रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
VAT/PAN मा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
फर्म नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
पछिल्लो पटक ०७४/७५ को कर चुत्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सम्पर्क
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५१००
email: procurement@ku.edu.np  


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb