Kathmandu University News

Tender Notice for Food and Vegetable items

isms | 25 December, 2018 15:43

काठमाडौं विश्वविद्यालय

शिलबन्दी बोलपत्र(Tender)को सूचना

 

यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत धुलिखेल परिसर, बालकुमारी तथा हात्तीवन क्षेत्रमा क्यान्टिन संचालनको लागी आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खाद्य सामाग्रीहरु, Vegetable Items तथा माशुजन्य Items आपूर्ति गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म / कंपनिहरुले के कति मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो सो को विवरण विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको शर्तहरु, संलग्न लिष्ट अनुसारको (खाद्यान्न, Vegetable, माशुजन्यको छुट्टा छुट्टै) मूल्य सूचि एवं आवश्यक कागजातहरु संलग्न राखि २०७५।०९।११ मा प्रथम पटक कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि बोलपत्र पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको बोलपत्र फाराम रु १०००। (एकहजार) पछि फिर्ता नहुने गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्वविद्यालयको खाता .हि.नं. ००५०१०३०२५०००९ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न साथ, केन्द्रिय कार्यालय धुलिखेलबाट लिन सकिने

 

रजिष्ट्रार

काठमाडौं विश्वविद्याालयधुलिखेलकाभ्रे

 

शर्तहरु

 

  • खाद्यान्नको हकमा सम्बन्धित निकाय बाट निर्धारित थोक मूल्यको आधारलाई मापदण्ड बनाइने छ।
  • Vegetable को हकमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकाश समितिले दैनिक रुपमा निर्धारण गरेको औसत थोक मूल्यको आधारलाई मापदण्ड बनाइने छ ।
  • माशुजन्य पदार्थहरु (Chicken,Mutton,Fish=====आदि)को पनि सम्बन्धित निकायबाट निर्धारित थोक मूल्यको आधारलाई मापदण्ड बनाइने छ ।
  • आपूर्तिकर्ताहरुले निर्धारित मूल्यको के कति प्रतिशत कम वा बढिमा गर्न सक्ने हो सो उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।

(आवस्यक कागजातहरु)

·         रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

·         सामानहरुको मूल्य

·         नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

·         Authorized Dealership प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

·         PAN दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक(२०७४/७५ मा) कर चुत्ता गरेको प्रामण पत्रको प्रतिलिपि ।

संपर्क

काठमाडौं विश्वविद्याालयधुलिखेलकाभ्रे
पो
.नं.  ६२५०
फोनः
 ०११ ४१५१००
फ्याक्सः
 ०११ ४१५००
email: procurement@ku.edu.np 

 

 # List of Estimation of Food Stuff  

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb