Kathmandu University News

Tender Notice for Turbine Testing Lab Equipment

isms | 04 December, 2018 18:40

काठमाडौं विश्वविद्यालय
शिलबन्दी बोलपत्र(Tender)को सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति२०७५।०८।१८ )

यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ ईन्जिनियरिङ्ग, Turbine Testing Lab को लागि निम्न Equipment

S. No.

Item

Specifications

Qty.

1

Procurement and Delivery of Electromechanical Hydraulic components

 

 

1.1

Absolute angle sensor

0-360 degree rotation

1

1.2

Butterfly valve

DN 400; PN 16

1

1.3

Electromagnetic flow meter

DN 200; PN 10

1

1.4

Electromagnetic flow meter

DN 100; PN 16

1

1.5

Wedge gate valve

DN 400; PN 16

3

1.6

Wedge gate valve

DN 200; PN 16

2

1.7

Linear actuator

12V DC; Stroke length 100-300mm

1

1.8

Precision couplings

OD 178, Normal torque 3500, Max speed 20,000

1

खरिद गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म र कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि २०७५।०८।१८ मा प्रथम पटक कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि बोलपत्र पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बोलपत्र फाराम रु १०००।- (एकहजार) पछि फिर्ता नहुने गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्वविद्यालयको खाता ब.हि.नं. ००५०१०३०२५०००९ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न साथ, केन्द्रिय कार्यालय धुलिखेलबाट लिन सकिने छ ।

रजिष्ट्रार
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे

(आवस्यक कागजातहरु)
⦁रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
⦁सामानहरुको (VAT सहित) मूल्य
⦁नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
⦁Authorized Dealership प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
⦁मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक ०७४/७५ को कर चुत्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 
संपर्क
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५१००
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
email: procurement@ku.edu.np
 
 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb