Kathmandu University News

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना

isms | 08 October, 2018 14:35

काठमाडौं विश्वविद्यालय

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना

(प्रकाशित मिति २०७५।०६।२२ गते)

 

यस विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक बर्ष ०७५।७६ को लागि आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिमका सेवा तथा सामानहरु आपूर्ति  गराउन इच्छूक इजाजत प्राप्त व्यक्ति,फर्म, संस्था वा कंपनीहरुबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ बमोजिम मौजुदा सूचि (Standing List)  दर्ताको लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २० दिन भित्र यस कार्यालय धुलिखेल परिसरमा कार्यालय खुलेको कार्यालय समयभित्र प्रत्येक समूहका लागि छुट्टाछुट्टै रितपूर्वकको आवेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको विस्तृत विवरणको लागि विश्वविद्यालयको website: www.ku.edu.np मा हेर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ

 

तपशिल

 

आपूर्ति गर्नुपर्ने सामान तथा सेवाहरु

१.स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु ।

२.कम्पयूटर पार्टपूर्जाका सामानहरु ।

३.इलेक्ट्र्रोनिक्स तथा इलेक्ट्र्रिकल्सका सामानहरु ।

४.राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई टिकट सम्बन्धि ।

५. प्रयोगशाला सम्बन्धि सामानहरु (Lab Materials, Chemicals, Glassware etc.)

 

 

रजिष्ट्रार

काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल, काभ्रे

 

पेश गर्नुपर्ने आवस्यक कागजातहरु

·         रजिष्टर्ड फर्म/कंपनीको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·         नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।                                                          

·         मूल्यअभिबृद्धि कर (PAN/VAT)  दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  ।

·         पछिल्लो पटक(२०७४/७५ मा) कर चुत्ता गरेको प्रामाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·         कम्पनी भए प्रबन्धपत्र तथा नियमावलिको प्रतिलिपि ।

·         कालो सूचिमा परेनपरेको स्वघोषणा पत्र ।

·         कार्यदक्षताको अनुभव सम्बन्धि प्रमाण पत्र ।

·         उत्पादन तथा विकी्र गरिने प्रमुख वस्तु तथा सेवाहरुको विवरण ।

·         वार्षिक टर्नओभरको विवरण ।

·         नेपाल सरकार वा अन्य सामाजिक संघ÷संस्थाहरुमा सामान आपूर्ति गरेको भए सो को विवरण ।

 

संपर्क
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५१००
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
E-mail: procurement@ku.edu.np

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb