Kathmandu University News

Tender Notice for Lab Equipment Supply ( Physics Dept.)

isms | 22 March, 2019 15:49

काठमाडौं विश्वविद्यालय
शिलबन्दी बोलपत्र(Tender)को सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति२०७५।१२।०९ )

यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ साइन्स, Department of Physics को लागि निम्न Equipments

  1.  Superconductivity experiment kit -  1    
  2.  Zeeman effect apparatus -  1                   
  3.  Coupled pendulum - 1
  4.  Millikan oil drop apparatus - 1
  5.  Fabry-perot interferometer - 1

खरिद गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि २०७५।१२।०९ मा प्रथम पटक कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि बोलपत्र पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको बोलपत्र फाराम रु १०००।— (एकहजार) पछि फिर्ता नहुने गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्वविद्यालयको खाता .हि.नं. ००५०१०३०२५०००९ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न साथ, केन्द्रिय कार्यालय धुलिखेलबाट  लिन सकिने

रजिष्ट्रार

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे

website information, (आवस्यक कागजातहरु) 

  •  रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि   
  • सामानहरुको VAT सहित) मूल्य      
  • नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि                                                                
  • मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक(२०७४÷७५) को कर चुत्ता गरेको प्रामण पत्रको प्रतिलिपि
  • Authorised Dealership प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

 

संपर्क

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः    ०११ ४१५००१
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
E-mail:   procurement@ku.edu.np

Dr. Devkota published in Springer Nature

isms | 22 March, 2019 09:46

Dr. Jyoti U. Devkota, Professor, Department of Mathematics, School of Science, Kathmandu University has published in Springer Nature. This article is titled “ Multivariate Statistics of Biogas and National Grid Energy Consumers  for Countries with Limited and Scarce Data: Nepal as a Case Study”.

  

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb